Cyberpunk bilim kurgunun alt dalı olarak tanımlanabilir. Fakat özünde doğanın olmadığı bunun yerine tamamen teknolojik bir yaşamın yer aldığı bir kurguya sahiptir. Temasında gelecekte olan baskıcı bir devlet ya da toplum ve çok ileri düzeyde gelişmiş bir teknoloji vardır. Tamamıyla kaosun hakim olduğu bir toplum ve yönetimde ise siyasi problemlerin yaşandığı bir gelecek anlatılmaktadır. Topluma yönetimden daha çok endüstriyel bir yapı hakimdir. Teknolojinin elinde olduğu büyük şirketler topluma yön vermektedir.

Cyber ileri teknolojiyi ifade etmekte ve punk ise toplumu yani insanları ifade etmektedir. Cyberpunk edebiyat dünyasında ortaya çıkmıştır. Bu terim adını, Bruce Bethke’nin 1983’te Amazing Science Fiction Stories dergisi için yazmış olduğu, cyberpunk adlı kısa bir öyküden almaktadır. Cyberpunk günümüzde sanat, moda, felsefe gibi çeşitli alanlarda kendisine yer bularak bir alt kültür haline gelmiştir. Kısa bir öykü ile başlayan cyberpunk zamanla sinemaya ve hatta müziğe dahi etki etmeyi başarmıştır. Matrix, Robocop, Mad Max, Terminatör ve benzeri filmler bu türde filmler olup, Kraftwerk ve The Prodigy gibi müzik grupları da bu tür için örnek gösterilebilir.